94

سال جدید رو تبریک می گم .

به طور یقین هر انسانی هر روز یه تصمیم جدید میگیره ، هر روز رویای جدیدی رو به تصویر می کشه . هر روز دوست داره مثل یک نفر باشه و ...

خستگی جزیی از برنامه پیروزیه و پیروزی جزیی از برنامه شکست همانگونه که مرگ و زندگی با هم زاده می شوند . 

بخار و تب و تاب جوانی یا خامی  ... دیر یا زود می گذرد. رگبار ثانیه ها زمان را به ستود می آورد .  جاری همیشه هست . 
معلوم نیست ، کی ؟ ، کجا؟ ، اما باید بخاطر داشت باید با هر تلنگری به خود آمد . باید  گریخت از زنگار روز ها و رویاهای تکراری ...

باید با هر تلنگری قرن ها بزرگ شد .

کوچیک شما رضا 


 

/ 0 نظر / 97 بازدید