باز هم اینجا

آی پرشین بلاگ محترم

می دانی چند سال است که اینجا می نویسیم؟

میدانی هر بار بلایی سر خودت می آوری و دوباره بر می گردی ، مثل این است که تمام خاطرات کوفتی ما را زنده می کنی .

پس لطفا دیگر عوض نشو بگذاز به زندگیمان ادامه دهیم بدون خاطره ، بدون کامنت ...

آدم باش!

/ 0 نظر / 76 بازدید