رنگ عکس

 

L1lTjh.jpg

 

darwin.jpgداروین

txmUb.jpg

MCqlS.jpg

NFsYP.jpg

آیا شما نیز چنین حسی دارید؟ آیا احساس می‌کنید که بعضی از این عکس‌های رنگی حتی از نسخه سیاه و سفید اصلی خود، قوی‌تر و بهتر هستند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، علت چیست؟

شاید تکنیک خوبی که این هنرمند در انجام این فرآیند داشته است، یکی از علل مهم این موفقیت باشد. انتخاب رنگ‌ها، شدت اشباع رنگ‌ها، روشنایی رنگ‌ها، هماهنگی طیف رنگ‌ها بسیار با دقت انتخاب شده‌اند.

علت دیگر، شاید نوع انتخاب عکس‌ها باشد. به عنوان نمونه برخی از عکس‌های سیاه و سفید مشهور هستند که به هیچ وجه نمی‌توان نسخه رنگی آنها را تصور کرد. شاید هنرمند در انتخاب نوع عکس‌ها نیز هوشمندی و ظرافت به خرج داده باشد.

درک مغز انسان و در نتیجه احساس نهایی او، در مواجهه با موضوعات جدید، بستگی به فاکتورهای مختلف شناختی دارد. در برخی موارد شاید نتوان به دقت، همه علل یک احساس خاص را تحلیل کرد. اما به هر روی، دیدن عکس‌ یکی از مواردی است که می‌تواند به روش‌های مختلف، فعالیت‌های مغزی گوناگونی را باعث گردد و باعث ایجاد ادراکات متفاوتی شود.

دو:

در مورد کارهای رنگی ویلیام اگلستون زیاد صحبت شده است. اخیرا چند عکس رنگی از او که کمتر دیده شده است، در وب منتشر شد. دیدن این عکس‌ها آن گفته سارکوفسکی را به‌خاطر می آورد که رنگ در عکس‌های رنگی اگلستون یک وصله مجزا نیست که جزئی از عکس است. آسمان آبی او یک موجودیت یکتاست. آبی وآسمان دو عنصر مجزا نیستند.

eggleston1.jpgUntitled. (©William Eggleston/Courtesy of Steidl).

eggleston5.jpgUntitled. (©William Eggleston/Courtesy of Steidl).

 

eggleston4.jpgUntitled. (©William Eggleston/Courtesy of Steidl).

eggleston21.jpg

Untitled. (©William Eggleston/Courtesy of Steidl).

eggleston31.jpg

Untitled. (©William Eggleston/Courtesy of Steidl).

/ 0 نظر / 313 بازدید