عکس و تناقضی در درک واقعیت

چندی پیش عکس‌هایی از روسیه تزاری در وب منتشر شداین عکس‌ها را یک قرن قبل یک عکاس روسی با نامSergi Mikhailovich Prokudin از امپراتوری روس در زمان تزار دوم گرفته بوداو با استفاده از دوربین مخصوصی که سه عکس پیاپی با سه فیلتر رنگی می‌گرفت توانسته بود عکس‌هایی تماماً رنگی بگیرداما مهم‌تر از رنگی بودن، کیفیت خوب، رنگهای درخشان و فقدان اِشکالات معمول عکس‌های قدیمی در آنها بود.

صرفنظر از بحث‌های تکنیکی و یا تاریخی که این مساله ایجاد می‌کند، یک جنبه دیگر نیز قابل بحث استوقتی به عکس‌ها نگاه می‌کنیم، ناخودآگاه احساس می ‌کنیم که یک جای کار ایراد دارداحساس نوعی عدم واقعیت در عکس‌ها وجود دارد.

می‌توان علت را این‌گونه تحلیل کرد که شاید چون عکس‌های خیلی قدیمی مربوط به یک قرن قبل را همیشه سیاه و سفید یا با رنگ‌های خاص Sepia دیده‌ایم و از آن مهم‌تر، همواره آن عکس‌ها را با کیفیت بسیار پایین و تیره مشاهده کرده‌ایم، نمی‌توانیم بپذیریم که این عکس‌ها مربوط به یک قرن قبل استهر چند می‌دانیم که یک قرن قبل نیز دنیا کاملاً رنگی و هوا کاملاً شفاف (حتی شفاف‌تر از حالبوده اما مغزمان انتظار دارد که عکس‌های آن دوران تا این حد زیبا و شفاف نباشندنمی‌توانیم بپذیریم که این عکس‌ها مربوط به ۱۰۰ سال پیش استبرخی از عکس‌ها را نیز مانند این عکس سقای سمرقندی را حداکثر مربوط به ۴۰-۵۰ سال پیش فرض می‌کنیم و نه ۱۰۰ سال پیش.

  • مرتبط یکم: روانشناسی دو نوع آگاهی در رابطه با Perception در نظر می‌گیرد: Phenomenal که در مورد وقایعی است که قابل مشاهده‌ و فیزیکی‌اند و Psychological که درک غیر فیزیکی استمانند چیزهایی که با چشم باز می‌بینیم و چیزهایی که وقتی چشم‌مان را می بندیم، می‌بینیمدرک ما از واقعیت نیز می‌تواند متأثر از تجربیات ما باشددر مورد فوق، تجربه ما در دیدن عکس‌های قدیمی کاملاً بر درک ما از واقعیت تأثیر گذار بوده استاین مساله را می‌توانیم تعمیم دهیماگر فیلمی بسیار قدیمی اما با کیفیت عالی و رنگی و سرعت طبیعی پخش ببینیم، مطمئناً باز هم به سختی می‌توانیم واقعیت قدیمی بودن آن را بپذیریم هر چند می‌دانیم که واقعیت در دنیای ۱۰۰ سال پیش کاملاً رنگی، طبیعی و با کیفیت دیداری خوب بوده است.

     

  • مرتبط دومطبق یکی از تئوری‌های فلسفه شناختی، درک واقعیت به دو گونه Direct Realism و Indirect Realism تقسیم می شوددر رئالیسم مستقیم، یک ارتباط مستقیم بین درک و دنیای بیرون وجود داردآنچه را که حس می‌کنیم، به عنوان واقعیت قبول می‌کنیمدر رئالیسم غیرمستقیم درک ما از دنیای بیرون بستگی به دریافت اطلاعات بیرونی و تغییرات آن در مغز ما دارد.

     

  • مرتبط سومعکاسی و تجربه صدواندی ساله آن برای انسان، تأثیر مهمی بر درک او از واقعیت گذاشته است.حتی با دور شدن از زمان اختراع آن، تجربیات ودرک انسان‌ها نیز متفاوت می‌شودتجربه انسان امروزی از دیدن یک عکس قدیمی و رنگ و رو رفته، با تجربه و درک انسانی که در ۶۰-۷۰ سال پیش می‌زیست، متفاوت است.واقعیت درک شده توسط انسان امروزی با دیدن عکسها، بسیار متفاوت از واقعیت درک شده توسط پیشینیان استمطمئناً تجربه و درک فرزندان‌مان و نوادگانمان نیز با ما متفاوت خواهد بودشاید زمانی در آینده، دیدن عکس هایی که ما گرفته‌ایم، برای انسانهای آن زمان تجربه عجیب و خارق العاده‌ای محسوب گردد.

/ 1 نظر / 24 بازدید
معرفی سایت و اسکریپت

معرفی سایت و اسکریپت www.sekoya.ir ------------------------------------------------ www.zqz.ir کوتاه کننده لینک ------------------------------------------------ www.irmyir.ir اپلود ------------------------------------------------ www.sekoya.ir/site.htm لینک سایت ها و وبلاگ های معروف ------------------------------------------------ www.andam-mr.ir بدنسازی و پرورش اندام ------------------------------------------------ www.chat.sekoya.ir چت روم ایرانیان،چت رومی بسیار جالب