مورگان

Sarah moon در مقدمه کتابش با عنوان Unlikeness نوشته است که:  "عکاسی از وهم، فقدان و زوال، تضاد و زیبایی، کار آسانی نبود به همین علت به دنبال تصویرگری احساس رفتم که آن، بسی مشکل‌تر بود."

اما عکس، تلاشی است برای خلق یک رویای موقت در میانه یک دنیای واقعی و تلخ. وهم، زوال، تضاد، زیبایی و احساس، همگی در این عکس جلوه‌گرند. 

عنوان این عکس، مورگان، ارجاعی دارد به نام خواهر آرتورشاه، پادشاه قرن ششم انگلیس که پس از واپسین جنگ (نبرد کملان)، شاه زخمی را به Avalon برد تا درمان کند. 

/ 0 نظر / 6 بازدید