Fine Art 2

در مورد Impression و Expression شاید بهتر باشد که از ویژگی‌های دو سبک امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم استفاده کنیم. این دو سبک نماینده دو گروه از آثار هنری بودند اما در مورد بحث ما، یک اثر می‌تواند هم جنبه‌های اکسپرسیونیستی و هم امپرسیونیستی داشته باشد.
در امپرسیونیسم، هنرمند سعی می‌کند با استفاده از رنگ و نور و کامپوزیشن، برداشت درونی خود را در اثر منعکس کند.

در اکسپرسیونسم، اصل بیان احساسات و بروز بیرونی آنها با روشهایی مختلف است. در واقع شاید ارتباط این دو سبک با رئالیسم بتواند، کمی موضوع را ساده‌تر کند.


Impressionism - Wikipedia, the free encyclopedia
Expressionism - Wikipedia, the free encyclopedia

 در مورد چاپ آثار Fine Art : اگر یک رفرنس می‌خواهید که در آن بگوید فقط آثار چاپ شده می‌توانند fine Art باشند، چنین منبعی نمی‌شناسم. مثل بقیه ویژگی‌های fine art که همگی تعاریف خیلی مشخص و صد در صد ندارند.
اما اگر در منابع مرتبط با فاین آرت جستجو کنید، در بیشتر آنها، چاپ و ویژگی‌های کامل آن شامل آماده سازی، چاپ، امضاء اثر، قاب و ... جزو مباحث مطرح شده هستند. نمی‌توان گفت که اگر اثری چاپ نشود، فاین آرت نیست و یا اگر اثری در این تاپیک به نمایش در می آید حتما باید چاپ شده باشد، اما چاپ یکی از حلقه های مهم این فرآیند خواهد بود. در برخی منابع تاکید شده است که تمام روشهای نمایش دیگر غیر از چاپ خوب ( یعنی چاپ در اندازه خیلی کوچک، نمایش در وب یا چاپ در کتاب، همگی فقط نمایشی از اثر اصلی هستند.

نکته دیگر جنبه فروش این آثار است. آثار فاین آرت برای فروش باید چاپهای خوب داشته باشند، حتی نوع کاغذ و روش چاپ آنها مشخص باشد، امضاء داشته باشند، تعداد نسخه چاپ شده از هر اثر مشخص باشد، گاه نسخه منفرد داشته باشند، اگر تعداد نسخه ها متعدد باشد، باید مشخص گردد که این چاپ خاص نسخه چندم است. 
حتی در زیرنویس این آثار نیز مشخصات اثر چاپ شده گاه دیده می‌شود: اندازه و نوع چاپ

اما مطلبی که در مورد تکنیک این آثار گفته شد. در مورد تکنیک این آثار باید بدون عیب باشند. و همه جزئیات اثر نشان از کنترل هنرمند بر آن را داشته باشد. تعریف عیب در اینجا می‌تواند مبهم باشد. اما شاید این تعریف قضیه را روشن کند که عیب، چیزی است که خارج از قصد هنرمند و بدون کنترل او و بدون قصد خاص او در اثر رخ داده باشد.


تمام آثار فوق متعلق به David Levinthal است.

/ 0 نظر / 84 بازدید