هنر عکاسی

قاپیدن لحظه در میان هوا، بدون کلک، بدون اینکه فرصت دور شدن به آن بدهید. انگار یک نقاشی خلق می کنید، در هر همان دم که عکسی را می‌گیرید.

اسفند 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
مهر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست